Skip to main content

Участвай в програма

OUR WORLD

Участвай в програма

Участието в образователна програма на CISV е преживяване, което ще има силно и положително въздействие върху Вашето дете за цял живот. То ще има възможността да създаде трайни приятелства с други деца от цял ​​свят в забавна и безопасна среда. Положителното въздействие от срещите и сприятеляването с деца от други страни и култури е незабравимо преживяване. Вашето дете ще придобие глобална перспектива и ще разбере своята роля в нашия глобален свят.

Въпреки че поставяме акцент върху забавлението и приятелството, в основата на всичко което правим, е нашата цел да образоваме и вдъхновяваме младите хора да реализират пълния си потенциал. Учебната програма във всеки един от нашите лагери е съобразена с възрастта на участниците и се представя чрез нашия неформален подход „учене чрез правене“. CISV програмата ще помогне на Вашето дете да развие нагласа „всичко е възможно“, лидерски и комуникативни умения и разбиране на света около него.

Участието в лагер на CISV за един месец е вълнуваща перспектива за децата, които ще участват – но може би малко предизвикателна за техните родители! Знаем, искате да сте сигурни, че Вашето дете ще бъде обгрижвано и ще бъде в безопасност преди, по време и след програмата.

Всички в CISV вярваме, че безопасността и благополучието на всички в CISV са от първостепенно значение. Общността на CISV организира лагерни и семейни обмени от десетилетия и безопасността и защитата на децата остават най-важните ни приоритети.

Много от нашите доброволци са родители, които изпращат децата си в програми на CISV в други страни – или те самите са били участници в такива. Те споделят нашия ангажимент и вашата загриженост за благосъстоянието на вашето дете.

CISV International има цялостна и изчерпателна политика за Сигурност, безопасност и защита на децата (Safeguarding Policy), както и политика за сигурност в социалните медии и интернет прпостранството (Social Media and Digital Safety Policy). Тези политики описват нашите правила и очаквания, за да се гарантира, че защитата е на първо място във всичко, което правим, както в реалния, така и в онлайн света. Важно е всички да прочетем и разберем тези политики и ролята, която всеки трябва да изиграе, за да запазим децата, възрастните в риск и един на друг в безопасност.

Участието в CISV програма е силно преживяване – не само за вашето дете! То ще се прибере у дома с истории за споделяне, а също така променено и по-независимо. CISV е приключение, свързано с приятелства и забавление, но не само за децата и младежите. Нашите локални организации организират редовни социални събития и дейности, в които може да се включи цялото семейство. Преживяванията в CISV програма създават незабравими спомени за цял живот за всички, които участват в тях - децата, техните семейства и лидерите. Доброволците, които са част от локалните организации и програми, почти всички са родители на деца, които някога са участвали в програма. За да разберете как можете да се включите, прочетете повече за тук.

Участието в образователна програма на CISV е преживяване, което ще има силно и положително въздействие върху Вашето дете за цял живот. То ще има възможността да създаде трайни приятелства с други деца от цял ​​свят в забавна и безопасна среда. Положителното въздействие от срещите и сприятеляването с деца от други страни и култури е незабравимо преживяване. Вашето дете ще придобие глобална перспектива и ще разбере своята роля в нашия глобален свят.

Въпреки че поставяме акцент върху забавлението и приятелството, в основата на всичко което правим, е нашата цел да образоваме и вдъхновяваме младите хора да реализират пълния си потенциал. Учебната програма във всеки един от нашите лагери е съобразена с възрастта на участниците и се представя чрез нашия неформален подход „учене чрез правене“. CISV програмата ще помогне на Вашето дете да развие нагласа „всичко е възможно“, лидерски и комуникативни умения и разбиране на света около него.

Участието в лагер на CISV за един месец е вълнуваща перспектива за децата, които ще участват – но може би малко предизвикателна за техните родители! Знаем, искате да сте сигурни, че Вашето дете ще бъде обгрижвано и ще бъде в безопасност преди, по време и след програмата.

Всички в CISV вярваме, че безопасността и благополучието на всички в CISV са от първостепенно значение. Общността на CISV организира лагерни и семейни обмени от десетилетия и безопасността и защитата на децата остават най-важните ни приоритети.

Много от нашите доброволци са родители, които изпращат децата си в програми на CISV в други страни – или те самите са били участници в такива. Те споделят нашия ангажимент и вашата загриженост за благосъстоянието на вашето дете.

CISV International има цялостна и изчерпателна политика за Сигурност, безопасност и защита на децата (Safeguarding Policy), както и политика за сигурност в социалните медии и интернет прпостранството (Social Media and Digital Safety Policy). Тези политики описват нашите правила и очаквания, за да се гарантира, че защитата е на първо място във всичко, което правим, както в реалния, така и в онлайн света. Важно е всички да прочетем и разберем тези политики и ролята, която всеки трябва да изиграе, за да запазим децата, възрастните в риск и един на друг в безопасност.

Участието в CISV програма е силно преживяване – не само за вашето дете! То ще се прибере у дома с истории за споделяне, а също така променено и по-независимо. CISV е приключение, свързано с приятелства и забавление, но не само за децата и младежите. Нашите локални организации организират редовни социални събития и дейности, в които може да се включи цялото семейство. Преживяванията в CISV програма създават незабравими спомени за цял живот за всички, които участват в тях - децата, техните семейства и лидерите. Доброволците, които са част от локалните организации и програми, почти всички са родители на деца, които някога са участвали в програма. За да разберете как можете да се включите, прочетете повече за тук.

Попълни формата

Запитване