Skip to main content

Мисия

CISV образова и вдъхновява за действие за по-справедлив и мирен свят

Целта на CISV е да мотивира децата и младежите да станат активни и допринасящи членове на мирното общество. CISV се стреми да стимулира развитието на приятелски отношения за цял живот, ефективни умения за комуникация, умения за сътрудничество и лидерство. Програмите и дейностите на доброволците на CISV се планират с цел да се насърчи личностното, културното, междукултурното и международното обучение.

Това позволява на участниците в тях да развият осъзнаване и положителни отношения към другите, както и умения и познания да живеят, играят и работят с тях, независимо от културния контекст. Чрез участието, децата и младежите разбират по-добре себе си и собствената си култура, както и другите и техните култури. CISV предлага възможности за деца, младежи, възрастни и семейства да изследват актуални теми чрез независими, краткосрочни, неформални образователни дейности, организирани в международен, национален и местен контекст.

Те могат да бъдат както в резидентна, така и в нерезидентна среда и се предлагат на квалифицирани участници, независимо от пол, раса, религия, етническа и политическа принадлежност, социално-икономическо положение или каквато и да е друга разлика.

OUR WORLD

Educational Content Areas