Skip to main content

Peace Education

CISV educates and inspires action for a more just and peaceful world.

Участието в CISV програма определено е много забавно, вълнуващо и запомнящо се преживяване. Но не е само това. Международните програми на CISV се основават на устойчиви образователни принципи и на учебната програма за образование за мир (Peace education).

Peace education 

Чрез образованието за мир, CISV създава отношение, изгражда умения и познания, за да станем агенти на промяната, както на местно, така и на глобално ниво. Нашата цел е да образоваме и вдъхновим децата и младежите да станат активни и допринасящи членове на обществото, като стимулираме дългосрочното развитие на приятелски отношения, ефективна комуникация, сътрудничество и лидерски умения.

За да постигнем целите си използваме подхода "учене чрез преживяване", който прави ученето лесно и забавно.

Образованието за мир разглежда местни и глобални въпроси, които са от значение за всички нас. То ни насърчава да разгледаме широк кръг от въпроси и ни помага да разберем по-добре:

 • нашата собствена идентичност в местната и глобалната общност,
 • основни права на човека, както и форми на експлоатация и несправедливост,
 • конфликти и как могат да бъдат причинени, предотвратени и разрешени,
 • устойчиви решения за проблеми, свързани с околната среда и развитието.

Образователните ни принципи

Нашите образователни принципи подкрепят всички наши образователни програми и дейности.

 • Ние ценим приликите между хората и уважаваме техните различия.
 • Ние подкрепяме социалната справедливост и равни възможности за всички.
 • Ние насърчаваме разрешаването на конфликти чрез мирни средства.
 • Ние подкрепяме създаването на устойчиви решения на проблеми, свързани с влиянието ни един върху друг и върху природната среда.

Образователните ни принципи

Нашите образователни принципи подкрепят всички наши образователни програми и дейности.

 • Ние ценим приликите между хората и уважаваме техните различия.
 • Ние подкрепяме социалната справедливост и равни възможности за всички.
 • Ние насърчаваме разрешаването на конфликти чрез мирни средства.
 • Ние подкрепяме създаването на устойчиви решения на проблеми, свързани с влиянието ни един върху друг и върху природната среда.

Създаване на глобално приятелство

Възможността да станем приятели с хора с различен произход и житейски опит е съществена част от образованието за мир на CISV. Дейностите в нашите програми ни насърчават да изследваме и сравняваме отношенията и ценностите ни. По този начин разширяваме своя поглед върху света, повишаваме самосъзнанието си и сме по-внимателни към нуждите на другите.

Вярваме, че насърчаването на приятелство между хора от различни националности, пол, възрастови групи, външен вид, култури и социални прослойки е от съществено значение за постигане на мир. Участниците в CISV създават приятелства в цял свят, поощряват се да се учат един от друг и да предприемат положителни действия за по-справедлив и мирен свят.

OUR WORLD

Educational Content Areas