Skip to main content

Партньори

От своето начало CISV International работи в сътрудничество с организации със сходни идеи и цели

Официални партньори на CISV International
CISV International е официален партньор на ЮНЕСКО

CISV International е официален партньор на ЮНЕСКО

Основната цел на ЮНЕСКО е да допринася за постигането на мир и сигурност в света, като насърчава сътрудничеството между нациите чрез образованието, науката, културата и комуникацията с цел посредващо изграждане на уважение към правосъдието, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи. Исторически, ЮНЕСКО и CISV си сътрудничат от 1950 година.

CISV International е член на Council of Europe (Съвета на Европа)

CISV International е член на Council of Europe (Съвета на Европа)

Council of Europe подпомага развитието на демократични принципи в цяла Европа, основани на Европейската конвенция за правата на човека, като защитава правата на човека, плуралистичната демокрация и принципът на правовата държава, насърчава осъзнаването и развитието на културната идентичност и разнообразието на Европа, търси общи решения за предизвикателствата, пред които стои европейското общество и укрепва демократичната стабилност в Европа, подкрепяйки политическите, законодателните и конституционните реформи.

Университети партньори на CISV International

Университети партньори на CISV International

Университети партньори на CISV International в областта на изследователки проекти и проучвания

CISV International си сътрудничи в изследователски проекти с Birkbeck, University of London (UK), Newcastle University (UK), Northumbria University (UK) University of Modena and Reggio Emilia (Italy), Ohio University (USA) и University of Cincinnati (USA).

Местни партньори на CISV Bulgaria
BRITANICA Park School

BRITANICA Park School

BRITANICA Park School подкрепя местната дейност на CISV, като предоставя базата си за провеждането на местни и международни програми.

BRITANICA

BRITANICA

Официален партньор на CISV Bulgaria са училищата BRITANICA, с които споделяме сходни идеи в областта на образованието и развитието на деца и младежи.

Стани партньор

Стани партньор

Винаги сме заинтересовани да чуем нови идеи за партньорства, било то нов проект, който можем да разработим и осъществим заедно, или възможност популяризиране на дейностите ни в България.

Запитване