Skip to main content
Submitted by admin on November 21, 2022
ПРОГРАМА

Local Activities

Мини лагера е прекрасен начин да се изживее частица от атмосферата на CISV и чудесна възможност за всички деца да участват в CISV дейности в България дори и да не пътуват за участие в международна програма през съответната година. Обикновено всяка пролет, децата и младежите, които са част от CISV Bulgaria се събират за да участват в минилагер. Неговата продължителност е от едни до три дни. В него могат да участват младежи на възраст 10 години и нагоре.

Образователните активности се организират и водят от членовете на младежката организация на CISV (Junior Branch). Родители доброволци помагат при организиране и провеждане на програмата, като за тях това е възможност да видят какво правят техните деца в рамките на CISV активностите. Груповите дейности по време на програмата провокират децата да размишляват върху различни теми, част от образователната политика на CISV (мирно разрешаване на конфликти, човешки права, разнообразие и устойчиво развитие).

Делегатите, които участват в международни програми, всяка есен събират CISV общността за да представят програмите, в които са участвали и да споделят своите впечатления. Децата участвали в програмата Village ентусиазирано разказват за международните приятелства, които са създали и за своя първи опит в CISV.

По-големите, които са участвали в Youth Meeting разказват за своите преживявания, а младежите участвали в Step Up демонстрират какви умения са развили.

Най-големите участници в международни програми, които са участвали в Seminar Camp или са били JCs разкалзат каква е ролята им по време на тези програми, защото в тях те вече сами планират и водят образователните дейности.

StoryTelling е чудесна възможност за нови членове на организацията да получат информация от първа ръка за преживяванията и за развитието, което едно дете може да има в CISV.

Годишната среща е времето и мястото за споделяне на впечатления и опит, за планиране на дейности и за заяваване на интерес от нови за CISV семейства да се включат в местната CISV общност. Обикновено по време на годишните срещи има образователни сесии за деца и за родители.

Mosaic проектите са начин да въздействаме на нашата общност, осъществявайки местни проекти. Такъв проект може да бъде всичко - от еднократно събитие до дългогодишен проект. Mosaic дейностите се планират и изпълняват от местната организация, използвайки образователния подход на CISV. Важно е те да отговарят на местните нужди и интереси по смислен начин. Повечето проекти се организират в сътрудничество с партньорски организации, за да се увеличи ползата за местната общност.

Участието в mosaic проект е реален учебен опит, който ще има дълготраен ефект и, ако сте нов в CISV, това е прекрасен начин да се включите!

Мини лагера е прекрасен начин да се изживее частица от атмосферата на CISV и чудесна възможност за всички деца да участват в CISV дейности в България дори и да не пътуват за участие в международна програма през съответната година. Обикновено всяка пролет, децата и младежите, които са част от CISV Bulgaria се събират за да участват в минилагер. Неговата продължителност е от едни до три дни. В него могат да участват младежи на възраст 10 години и нагоре.

Образователните активности се организират и водят от членовете на младежката организация на CISV (Junior Branch). Родители доброволци помагат при организиране и провеждане на програмата, като за тях това е възможност да видят какво правят техните деца в рамките на CISV активностите. Груповите дейности по време на програмата провокират децата да размишляват върху различни теми, част от образователната политика на CISV (мирно разрешаване на конфликти, човешки права, разнообразие и устойчиво развитие).

Делегатите, които участват в международни програми, всяка есен събират CISV общността за да представят програмите, в които са участвали и да споделят своите впечатления. Децата участвали в програмата Village ентусиазирано разказват за международните приятелства, които са създали и за своя първи опит в CISV.

По-големите, които са участвали в Youth Meeting разказват за своите преживявания, а младежите участвали в Step Up демонстрират какви умения са развили.

Най-големите участници в международни програми, които са участвали в Seminar Camp или са били JCs разкалзат каква е ролята им по време на тези програми, защото в тях те вече сами планират и водят образователните дейности.

StoryTelling е чудесна възможност за нови членове на организацията да получат информация от първа ръка за преживяванията и за развитието, което едно дете може да има в CISV.

Годишната среща е времето и мястото за споделяне на впечатления и опит, за планиране на дейности и за заяваване на интерес от нови за CISV семейства да се включат в местната CISV общност. Обикновено по време на годишните срещи има образователни сесии за деца и за родители.

Mosaic проектите са начин да въздействаме на нашата общност, осъществявайки местни проекти. Такъв проект може да бъде всичко - от еднократно събитие до дългогодишен проект. Mosaic дейностите се планират и изпълняват от местната организация, използвайки образователния подход на CISV. Важно е те да отговарят на местните нужди и интереси по смислен начин. Повечето проекти се организират в сътрудничество с партньорски организации, за да се увеличи ползата за местната общност.

Участието в mosaic проект е реален учебен опит, който ще има дълготраен ефект и, ако сте нов в CISV, това е прекрасен начин да се включите!

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

OUR WORLD

Together We Inspire

OUR WORLD

Educational Content Areas