Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА

Youth Meeting

Youth Meeting (YM) e международна програма за деца на възраст 12-13 години с продължителност от 8 или 15 дни.

Първата Youth Meeting програма се провежда през 1969 г. Програмата събира 12-13 годишни деца, за да играят заедно и да се учат един от друг.

Делегациите са от осем държави, като всяка от тях се състои от четири деца, придружени от възрастен лидер.

По време на YМ децата делегати работят върху актуална тема, част от образователната политика на CISV - човешки права, устойчиво развитие, конфликти и разрешаването им чрез мирни средства и толерантност. Децата вникват в темите с помощта на подхода "учене чрез опит и преживяване".

Ежедневно участниците имат различни занимания, които следват динамиката на една група - започва се с игри за опознаване, отборни игри и игри за сътрудничество. Всяка дейност е последвана от сериозна, но и достъпна за тяхната възраст дискусия, за да могат децата да преработят преживяното, да го отнесат към предишния си житейски опит и да помислят как и какво биха могли да направят или променят в своята собствена семейна, училищна, квартална или национална общност. Докаято изследват темата, те споделят своите гледни точки и се учат един от друг. Както при всички CISV програми, тук децата изграждат много нови приятелства и учат, докато се забавляват!

Програмите Youth Meeting се провеждат в безопасна среда в база, избрана от CISV организацията в страната домакин. Децата са през цялото време в лагерната база, като само в някои от дните излизат за определени дейности извън нея.

Всеки ден от програмата е изключително наситен на емоции и съдържание и включва следните дейности:

 • теоретични и практически
 • активни и спокойни
 • индивидуални и групови
 • вътре в базата и на открито
 • образователни и забавни

 

Дейностите са така организирани, че децата да могат да общуват във всяка една от тях с деца от различни националности. Работният език на програмата е английски, затова се препоръчва участниците да имат вече развити умения за разбиране и говорене на езика. Всяка Youth Meeting програма включва следните елементи:

Delegation of the day

Всеки ден различна делегация е отговорна за някои важни задачи - вдигане и спускане на лагерното знаме, помощ в кухнята при сервиране и отсервиране на храната, избор на песните, които се пеят преди лягане и др. Всяка сутрин и вечер децата чуват съответно Добро утро и лека нощ на 8 различни езика.

Cleaning groups

Децата са отговорни за поддръжката и почистването на средата и на ротационен принцип ежедневно се грижат за добрия ѝ изглед. Родители споделят, че след като се върнат от лагер, децата им са много прилежни и подредени и се къпят светкавично бързо :).

Excursions and Shopping day

Един от дните се посвещава на екскурзия, като дестинацията се избира от местния екип организатори на лагера (Staff). Също така има и ден за пазаруване (Shopping day), в който децата могат да си купят сувенири или други покупки за спомен.

Cultural Activities

Всяка една държава участник трябва да представи в рамките на един ден или поне по време на една от активностите през деня, текущ проблем в своята държава. Това се случва под формата на ролева игра, събеседване, викторини. След активността задължително трябва да има дискусия в малки групи, за да може всеки участник да изрази мнение по темата и да сподели какво е положението в тяхната дръжава.

Open Day

Ден на отворени врати (Open day) e единственият ден, в който лагерът отваря вратите си за външни посетители - хората от общността, обществени личности, медии. Семейства на настоящи и минали CISV-ъри, са поканени, за да се докоснат до мултикултурната атмосфера на лагера. Всяка делегация има кратко представяне и щанд, на който показват частица от родината си, разказват за нея и общуват с местното население.

В програмата Youth Meeting могат да участват деца, които са на 12 или 13 години по време на програмата или са ги навършили в 12-те месеца предхождащи програмата.

От всяка държава участва делегация, състояща се от две момичета и две момчета, придружени от вързастен лидер.

Пътуващите делегати трябва да притежават следните умения:

 • Да могат да изразяват мнението си и да обменят идеи и информация за своята държава
 • Да могат да мислят самостоятелно
 • Да бъдат готови да слушат и уважават идеите на другите
 • Да проявяват инициатива, да бъдат изобретателни и да нямат предразсъдици
 • Да бъдат готови да поемат отговорности
 • Да проявяват уважение, да умеят да спазват правила и да признават авторитети;
 • Да демонстрират готовност да се придържат към времевите ангажименти преди и след лагера
 • Да могат да общуват ефективно с деца от своята възрастова група
 • Да могат да се адаптират към нова атмосфера и хора

За съжаление, не всички желаещи могат да участват в международните програми. Затова, за да няма разочаровани деца, насърчаваме всички, които споделят ценностите на CISV и искат да са част организацията ни, да се интересуват и включват и в националните събития и дейности.

Програмата Youth Meeting предоставя уникално и незабравимо преживяване за всеки участник. За да може то да бъде максимално пълноценно, децата преди заминаването за международната програма имат сериозна подготовка със своя лидер. Целта на подготовката е да се опознаят, да се сработят по между си и да подготвят своето представяне по време на програмата.

Родителите също имат активна роля в подготовката на своите деца. Освен да подготвят необходимите документи и формуляри, свързани с пътуването на децата си, те подсигуряват, че децата им ще участват във всяка планирана среща за подготовка на делегацията. Родителите на четирите деца, разпределят ролите си така, че да могат да покрият всички необходими дейности, като например:

 • подготовка на необходимите продукти за националната вечер на българската делегация, в която българските деца ще почерпят всички останали с типична българска храна.
 • снабдяване на делегацията с национални носии
 • изработване на брошура със снимки на децата и кратко представяне
 • и др.

Децата по време на програма не разполагат с мобилни устройства. Лидерът споделя необходимата информация с родителите, като изпраща снимки и др. съобщения. Повечето CISV програми имат страница/група с ограничен достъп, споделен с родителите, в която се качват снимки и видеа периодично

Youth Meeting (YM) e международна програма за деца на възраст 12-13 години с продължителност от 8 или 15 дни.

Първата Youth Meeting програма се провежда през 1969 г. Програмата събира 12-13 годишни деца, за да играят заедно и да се учат един от друг.

Делегациите са от осем държави, като всяка от тях се състои от четири деца, придружени от възрастен лидер.

По време на YМ децата делегати работят върху актуална тема, част от образователната политика на CISV - човешки права, устойчиво развитие, конфликти и разрешаването им чрез мирни средства и толерантност. Децата вникват в темите с помощта на подхода "учене чрез опит и преживяване".

Ежедневно участниците имат различни занимания, които следват динамиката на една група - започва се с игри за опознаване, отборни игри и игри за сътрудничество. Всяка дейност е последвана от сериозна, но и достъпна за тяхната възраст дискусия, за да могат децата да преработят преживяното, да го отнесат към предишния си житейски опит и да помислят как и какво биха могли да направят или променят в своята собствена семейна, училищна, квартална или национална общност. Докаято изследват темата, те споделят своите гледни точки и се учат един от друг. Както при всички CISV програми, тук децата изграждат много нови приятелства и учат, докато се забавляват!

Програмите Youth Meeting се провеждат в безопасна среда в база, избрана от CISV организацията в страната домакин. Децата са през цялото време в лагерната база, като само в някои от дните излизат за определени дейности извън нея.

Всеки ден от програмата е изключително наситен на емоции и съдържание и включва следните дейности:

 • теоретични и практически
 • активни и спокойни
 • индивидуални и групови
 • вътре в базата и на открито
 • образователни и забавни

 

Дейностите са така организирани, че децата да могат да общуват във всяка една от тях с деца от различни националности. Работният език на програмата е английски, затова се препоръчва участниците да имат вече развити умения за разбиране и говорене на езика. Всяка Youth Meeting програма включва следните елементи:

Delegation of the day

Всеки ден различна делегация е отговорна за някои важни задачи - вдигане и спускане на лагерното знаме, помощ в кухнята при сервиране и отсервиране на храната, избор на песните, които се пеят преди лягане и др. Всяка сутрин и вечер децата чуват съответно Добро утро и лека нощ на 8 различни езика.

Cleaning groups

Децата са отговорни за поддръжката и почистването на средата и на ротационен принцип ежедневно се грижат за добрия ѝ изглед. Родители споделят, че след като се върнат от лагер, децата им са много прилежни и подредени и се къпят светкавично бързо :).

Excursions and Shopping day

Един от дните се посвещава на екскурзия, като дестинацията се избира от местния екип организатори на лагера (Staff). Също така има и ден за пазаруване (Shopping day), в който децата могат да си купят сувенири или други покупки за спомен.

Cultural Activities

Всяка една държава участник трябва да представи в рамките на един ден или поне по време на една от активностите през деня, текущ проблем в своята държава. Това се случва под формата на ролева игра, събеседване, викторини. След активността задължително трябва да има дискусия в малки групи, за да може всеки участник да изрази мнение по темата и да сподели какво е положението в тяхната дръжава.

Open Day

Ден на отворени врати (Open day) e единственият ден, в който лагерът отваря вратите си за външни посетители - хората от общността, обществени личности, медии. Семейства на настоящи и минали CISV-ъри, са поканени, за да се докоснат до мултикултурната атмосфера на лагера. Всяка делегация има кратко представяне и щанд, на който показват частица от родината си, разказват за нея и общуват с местното население.

В програмата Youth Meeting могат да участват деца, които са на 12 или 13 години по време на програмата или са ги навършили в 12-те месеца предхождащи програмата.

От всяка държава участва делегация, състояща се от две момичета и две момчета, придружени от вързастен лидер.

Пътуващите делегати трябва да притежават следните умения:

 • Да могат да изразяват мнението си и да обменят идеи и информация за своята държава
 • Да могат да мислят самостоятелно
 • Да бъдат готови да слушат и уважават идеите на другите
 • Да проявяват инициатива, да бъдат изобретателни и да нямат предразсъдици
 • Да бъдат готови да поемат отговорности
 • Да проявяват уважение, да умеят да спазват правила и да признават авторитети;
 • Да демонстрират готовност да се придържат към времевите ангажименти преди и след лагера
 • Да могат да общуват ефективно с деца от своята възрастова група
 • Да могат да се адаптират към нова атмосфера и хора

За съжаление, не всички желаещи могат да участват в международните програми. Затова, за да няма разочаровани деца, насърчаваме всички, които споделят ценностите на CISV и искат да са част организацията ни, да се интересуват и включват и в националните събития и дейности.

Програмата Youth Meeting предоставя уникално и незабравимо преживяване за всеки участник. За да може то да бъде максимално пълноценно, децата преди заминаването за международната програма имат сериозна подготовка със своя лидер. Целта на подготовката е да се опознаят, да се сработят по между си и да подготвят своето представяне по време на програмата.

Родителите също имат активна роля в подготовката на своите деца. Освен да подготвят необходимите документи и формуляри, свързани с пътуването на децата си, те подсигуряват, че децата им ще участват във всяка планирана среща за подготовка на делегацията. Родителите на четирите деца, разпределят ролите си така, че да могат да покрият всички необходими дейности, като например:

 • подготовка на необходимите продукти за националната вечер на българската делегация, в която българските деца ще почерпят всички останали с типична българска храна.
 • снабдяване на делегацията с национални носии
 • изработване на брошура със снимки на децата и кратко представяне
 • и др.

Децата по време на програма не разполагат с мобилни устройства. Лидерът споделя необходимата информация с родителите, като изпраща снимки и др. съобщения. Повечето CISV програми имат страница/група с ограничен достъп, споделен с родителите, в която се качват снимки и видеа периодично

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

OUR WORLD

Building Global Friendship

OUR WORLD

Together We Inspire

OUR WORLD

Educational Content Areas