Skip to main content
Submitted by admin on November 24, 2022
ПРОГРАМА

Step Up

Програма с продължителност 21 дни за 14 или 15 годишни

Международната програма Step Up е за  две възрастови групи -  за 14 годишни и 15 годишни делегати. 

 • В Step Up участват деца и лидери от 10 различни държави от цял свят. Делегацията на всяка държава се състои от 4 деца (2 момчета и 2 момичета) и възрастен лидер, който ги придружава.
 • Участниците живеят и учат заедно в рамките на 21 дни. Образователните дейности са част от Peace Education (идентичност и толерантност, човешки права, опазване на околната, разрешаване на конфликти чрез мирни средства), като за разлика от CISV програмите за по-малките, в Step Up участниците се обучават как сами да планират и провеждат образователни дейности, с помощта на своите лидери. 
 • Участието в Step Up им дава невероятната възможност да обсъждат важни глобални проблеми, които засягат всички нас, да се замислят върху тях и да търсят начин как всички ние да се справим с тях в различните страни и култури. Придобитите нови знания и лидерски умения, младежите използват активно в своето училище и обкръжение.
 • И разбира се, докато развиват тези умения, те се забавляват и създават нови и трайни приятелства с връстници от цял свят.

Програмата Step Up е одобрена като официална CISV програма през 1995 г.  и се провежда в различни държави по света, в които има национални CISV асоциации.

Програмата Step Up се провежда в избрана от страната домакин база, като са взети предвид всички съображения за сигурност, част от политиките на сигурност на CISV International. В повечето случаи програмите се провеждат в базите на училища. Всяка програма включва следните елементи:

Host Families

Младежите пристигат в града домакин и веднага биват настанени в приемни семейства за два дни. Семействата са част от общността на CISV и често техните собствени деца също са участници в CISV лагери. В зависимост от възможностите на семейството или приемат цялата делегация или едно семейство поема двете момичета, друго - двете момчета. Така те могат да се потопят в ежедневието на семейството и да се запознаят от първо лице с културата на страната - домакин. По време на този уикенд лидерите отиват в лагера, за да се запознаят с останалите ръководители и с местния екип по организацията (staff) и подготвят лагера за пристигането на децата.

Planning groups

В програмата Step Up младежите поемат ролята на организатори, а лидерите и местните ръководители са там да подпомагат процеса, но имено участниците са тези, които планират активностите. Те за разделени в планиращи групи, като всяка група отбелязва в лагерния календар в кой ден за коя активност ще отговаря. В тази програма младежите могат да свикват събиране на целия лагер, ако видят, че някои от нещата не се случват както са очаквали и демократично, чрез гласуване, да вземат решения кое и как да бъде променено.

Cultural Activities

Всяка една държава участник трябва да представи в рамките на един ден или поне по време на една от активностите през деня, текущ проблем в своята държава. Това се случва под формата на ролева игра, събеседване, викторини. След активността задължително трябва да има дискусия в малки групи, за да може всеки участник да изрази мнение по темата и да сподели какво е положението в тяхната дръжава.

Excursions/Shopping Day

Един от дните се посвещава на екскурзия, като дестинацията се избира от местния екип организатори на лагера (Staff). Също така има и ден за пазаруване (Shopping day), в който децата могат да си купят сувенири или други покупки за спомен.

Open Day

Ден на отворени врати (Open day) e единственият ден, в който лагерът отваря вратите си за външни посетители - хората от общността, обществени личности, медии. Семейства на настоящи и минали CISV-ъри, са поканени, за да се докоснат до мултикултурната атмосфера на лагера. Всяка делегация има кратко представяне и щанд, на който показват частица от родината си, разказват за нея и общуват с местното население.

Local Impact day

Важен елемент от Step Up програмата е организирането и провеждането на проект с местно въздействие. Local Impact day е препоръчително да се проведе съвместно с местна организация със сходни ценности, за да създадете връзка между местната и глобалната среда. Младежите

Дейностите в програмата Step Up градират спрямо груповата динамика на програмата и следват образователните теми на CISV - човешки права, разрешаване на конфликти чрез мирни средства, устойчиво развитие и толерантност.

Във всяка дейност участниците се разпределят по групи така, че да могат да общуват с връстници от различни държави. Само по време на дейността Delegation time те са само със своите сънародници.

Примерна дневна програма:

08:30 Събуждане

09:00 Закуска

09:45 Почистване на лагера

10:30 Активност 1

12:30 Обяд

13:30 Свободно време

14:30 Планиране по групи

15:30 Активност 2

17:15 Свободно време/Планиране

18:15 Време по делегации (споделяне на преживявания от изминалия ден, планиране на националната активност, съобщения от и за родителите)

19:00 Вечеря

20:30 Активност 3

00:00 Лягане и загасяне на светлините

В програмата Step up могат да участват младежи, които са на 14 или 15 години по време на програмата или са ги навършили в 12-те месеца предхождащи програмата. От всяка държава участва делегация, състояща се от две момичета и две момчета на съответната възрастт, придружени от вързастен лидер.

Пътуващите делегати трябва да притежават следните умения:

 • Да могат да се изразяват на английски език
 • Да мислят самостоятелно
 • Да слушат и уважават идеите на другите
 • Да проявяват инициатива, да бъдат изобретателни и да нямат предразсъдици
 • Да поемат отговорности
 • Да проявяват уважение, да спазват правила и да признават авторитети;
 • Да са готови да се придържат към времевите ангажименти преди и след лагера
 • Да могат да общуват ефективно с връстниците си
 • Да се адаптират към нова атмосфера и хора
 • Да бъдат готови да поемат отговорност
 • Да са готови да планират, водят и участват в дейности
 • Да бъдат гъвкави

В програмата Step up може да се участва повече от 1 път. Ако делегат на 14 години участва в тази програма за 14 г., следващата година може да участва в програмата за 15 годишни.

За съжаление, не всички желаещи могат да участват в международните програми. Затова, за да няма разочаровани деца, насърчаваме всички, които споделят ценностите на CISV и искат да са част организацията ни, да се интересуват и включват и в националните събития и дейности.

Програмата Step Up предоставя уникално и незабравимо преживяване за всеки участник. За да може то да бъде максимално пълноценно, младежите преди заминаването за международната програма имат сериозна подготовка със своя лидер, като лидерът в този случай е само ментор и подпомага процеса по подготовката. Младежите са тези, които планират и организират подготовката си. Целта на подготовката е да се опознаят, да се сработят по между си и да подготвят своето представяне по време на програмата.

Родителите на четирите участващи деца(делегати), разпределят ролите си така, че да могат да покрият всички необходими дейности, като например:

 • подготовка на необходимите материали/продукти за националната активност на българската делегация,
 • осигуряват място за срещите на делегатите със своя лидер преди заминаването,
 • попълват и предоставят на лидера, всички документи, които са необходими за участието в международната програма,
 • и други

Участниците по време на програма не разполагат с мобилни устройства. Лидерът споделя необходимата информация с родителите, като изпраща снимки и др. съобщения. Повечето CISV програми имат страница/група с ограничен достъп, споделен с родителите, в която се качват снимки и видеа периодично. Всеки участник трябва да спазва правилата и законите на CISV и страната домакин относно употреба на алкохол, наркотици, пушене, както и правилата за използване на телефон и електронни устройства по време на програмите.

Програма с продължителност 21 дни за 14 или 15 годишни

Международната програма Step Up е за  две възрастови групи -  за 14 годишни и 15 годишни делегати. 

 • В Step Up участват деца и лидери от 10 различни държави от цял свят. Делегацията на всяка държава се състои от 4 деца (2 момчета и 2 момичета) и възрастен лидер, който ги придружава.
 • Участниците живеят и учат заедно в рамките на 21 дни. Образователните дейности са част от Peace Education (идентичност и толерантност, човешки права, опазване на околната, разрешаване на конфликти чрез мирни средства), като за разлика от CISV програмите за по-малките, в Step Up участниците се обучават как сами да планират и провеждат образователни дейности, с помощта на своите лидери. 
 • Участието в Step Up им дава невероятната възможност да обсъждат важни глобални проблеми, които засягат всички нас, да се замислят върху тях и да търсят начин как всички ние да се справим с тях в различните страни и култури. Придобитите нови знания и лидерски умения, младежите използват активно в своето училище и обкръжение.
 • И разбира се, докато развиват тези умения, те се забавляват и създават нови и трайни приятелства с връстници от цял свят.

Програмата Step Up е одобрена като официална CISV програма през 1995 г.  и се провежда в различни държави по света, в които има национални CISV асоциации.

Програмата Step Up се провежда в избрана от страната домакин база, като са взети предвид всички съображения за сигурност, част от политиките на сигурност на CISV International. В повечето случаи програмите се провеждат в базите на училища. Всяка програма включва следните елементи:

Host Families

Младежите пристигат в града домакин и веднага биват настанени в приемни семейства за два дни. Семействата са част от общността на CISV и често техните собствени деца също са участници в CISV лагери. В зависимост от възможностите на семейството или приемат цялата делегация или едно семейство поема двете момичета, друго - двете момчета. Така те могат да се потопят в ежедневието на семейството и да се запознаят от първо лице с културата на страната - домакин. По време на този уикенд лидерите отиват в лагера, за да се запознаят с останалите ръководители и с местния екип по организацията (staff) и подготвят лагера за пристигането на децата.

Planning groups

В програмата Step Up младежите поемат ролята на организатори, а лидерите и местните ръководители са там да подпомагат процеса, но имено участниците са тези, които планират активностите. Те за разделени в планиращи групи, като всяка група отбелязва в лагерния календар в кой ден за коя активност ще отговаря. В тази програма младежите могат да свикват събиране на целия лагер, ако видят, че някои от нещата не се случват както са очаквали и демократично, чрез гласуване, да вземат решения кое и как да бъде променено.

Cultural Activities

Всяка една държава участник трябва да представи в рамките на един ден или поне по време на една от активностите през деня, текущ проблем в своята държава. Това се случва под формата на ролева игра, събеседване, викторини. След активността задължително трябва да има дискусия в малки групи, за да може всеки участник да изрази мнение по темата и да сподели какво е положението в тяхната дръжава.

Excursions/Shopping Day

Един от дните се посвещава на екскурзия, като дестинацията се избира от местния екип организатори на лагера (Staff). Също така има и ден за пазаруване (Shopping day), в който децата могат да си купят сувенири или други покупки за спомен.

Open Day

Ден на отворени врати (Open day) e единственият ден, в който лагерът отваря вратите си за външни посетители - хората от общността, обществени личности, медии. Семейства на настоящи и минали CISV-ъри, са поканени, за да се докоснат до мултикултурната атмосфера на лагера. Всяка делегация има кратко представяне и щанд, на който показват частица от родината си, разказват за нея и общуват с местното население.

Local Impact day

Важен елемент от Step Up програмата е организирането и провеждането на проект с местно въздействие. Local Impact day е препоръчително да се проведе съвместно с местна организация със сходни ценности, за да създадете връзка между местната и глобалната среда. Младежите

Дейностите в програмата Step Up градират спрямо груповата динамика на програмата и следват образователните теми на CISV - човешки права, разрешаване на конфликти чрез мирни средства, устойчиво развитие и толерантност.

Във всяка дейност участниците се разпределят по групи така, че да могат да общуват с връстници от различни държави. Само по време на дейността Delegation time те са само със своите сънародници.

Примерна дневна програма:

08:30 Събуждане

09:00 Закуска

09:45 Почистване на лагера

10:30 Активност 1

12:30 Обяд

13:30 Свободно време

14:30 Планиране по групи

15:30 Активност 2

17:15 Свободно време/Планиране

18:15 Време по делегации (споделяне на преживявания от изминалия ден, планиране на националната активност, съобщения от и за родителите)

19:00 Вечеря

20:30 Активност 3

00:00 Лягане и загасяне на светлините

В програмата Step up могат да участват младежи, които са на 14 или 15 години по време на програмата или са ги навършили в 12-те месеца предхождащи програмата. От всяка държава участва делегация, състояща се от две момичета и две момчета на съответната възрастт, придружени от вързастен лидер.

Пътуващите делегати трябва да притежават следните умения:

 • Да могат да се изразяват на английски език
 • Да мислят самостоятелно
 • Да слушат и уважават идеите на другите
 • Да проявяват инициатива, да бъдат изобретателни и да нямат предразсъдици
 • Да поемат отговорности
 • Да проявяват уважение, да спазват правила и да признават авторитети;
 • Да са готови да се придържат към времевите ангажименти преди и след лагера
 • Да могат да общуват ефективно с връстниците си
 • Да се адаптират към нова атмосфера и хора
 • Да бъдат готови да поемат отговорност
 • Да са готови да планират, водят и участват в дейности
 • Да бъдат гъвкави

В програмата Step up може да се участва повече от 1 път. Ако делегат на 14 години участва в тази програма за 14 г., следващата година може да участва в програмата за 15 годишни.

За съжаление, не всички желаещи могат да участват в международните програми. Затова, за да няма разочаровани деца, насърчаваме всички, които споделят ценностите на CISV и искат да са част организацията ни, да се интересуват и включват и в националните събития и дейности.

Програмата Step Up предоставя уникално и незабравимо преживяване за всеки участник. За да може то да бъде максимално пълноценно, младежите преди заминаването за международната програма имат сериозна подготовка със своя лидер, като лидерът в този случай е само ментор и подпомага процеса по подготовката. Младежите са тези, които планират и организират подготовката си. Целта на подготовката е да се опознаят, да се сработят по между си и да подготвят своето представяне по време на програмата.

Родителите на четирите участващи деца(делегати), разпределят ролите си така, че да могат да покрият всички необходими дейности, като например:

 • подготовка на необходимите материали/продукти за националната активност на българската делегация,
 • осигуряват място за срещите на делегатите със своя лидер преди заминаването,
 • попълват и предоставят на лидера, всички документи, които са необходими за участието в международната програма,
 • и други

Участниците по време на програма не разполагат с мобилни устройства. Лидерът споделя необходимата информация с родителите, като изпраща снимки и др. съобщения. Повечето CISV програми имат страница/група с ограничен достъп, споделен с родителите, в която се качват снимки и видеа периодично. Всеки участник трябва да спазва правилата и законите на CISV и страната домакин относно употреба на алкохол, наркотици, пушене, както и правилата за използване на телефон и електронни устройства по време на програмите.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

OUR WORLD

Building Global Friendship

OUR WORLD

Together We Inspire

OUR WORLD

Educational Content Areas