Skip to main content

Стани доброволец

OUR WORLD

Стани доброволец

Всеки година над 6000 деца от цял свят участват в международни CISV програми и това става едно от най-вълнуващите преживявания в живота им. Като лидер на CISV международна програма, Вие ще помагате на децата да опознаят нови култури, да си намерят нови приятели, да усвояват нови умения, да опитват нови храни и да пътуват. Всеки ден ще е различен, пълен с емоции и нови предизвикателства! Ще бъдете ангажирани непрекъснато, но ще имате преживяване, което никога няма да забравите и със сигурност ще повлияе върху останалата част от Вашия живот.

В нашите програми използваме неформални учебни техники и организираме групови дейности, които развиват уменията за решаване на проблеми, креативността и ефективното сътрудничество и работа в екип.

Ако сте над 21 г., работата с деца Ви носи удоволствие, владеете английски, имате интерес към сферата на образованието и чуждите култури и сте отворени към нови хора, преживявания, различни култури и храна, проверете възможността да бъдете обучен и да станете лидер на делегация от български деца, които участват в международни програми.

Можете да научите повече за това как може са станете лидер на CISV, като изтеглите информационната брошура тук и изпратите запитване чрез формата.

Филилалите на CISV навсякъде по света се управляват предимно от доброволци. Управителния съвет на всяка CISV асоциация отговаря за организирането и провеждането на дейностите на национално ниво и за набирането на нови членови и доброволци.

Винаги сме радостни да приветстваме нови доброволци, които да помогнат с обичайната ни работа – организиране на събития на национално ниво, събиране на средства, популяризиране на дейността ни, водене на финансите на асоциацията, провеждане на обучения, набиране на членове и др.

Споделете Вашия интерес да помагате в дейността на CISV Bulgaria като попълните запитване чрез формата.

Ако споделяте нашата мисия за образование на деца и младежи в действия за по-справедлив и мирен свят, можете да дарите средства или продукти и да подкрепите нашата дейност. От 1951 година до сега, CISV International е организирала 95,000 образователни програми по целия свят с над 292,000 участници на възраст между 11 и 17 години.

CISV Bulgariа, освен че изпраща делегации в други страни, също е и домакин на международни програми. Като домакини, имаме задължението да осигурим необходимите средства за провеждане на програмата – хранителни продукти, база, в която да се провежда програмата, приемни семейства екип, консумативи и др.

Споделете Вашия интерес да подкрепите дейността на CISV Bulgaria като попълните запитване чрез формата.

Всеки година над 6000 деца от цял свят участват в международни CISV програми и това става едно от най-вълнуващите преживявания в живота им. Като лидер на CISV международна програма, Вие ще помагате на децата да опознаят нови култури, да си намерят нови приятели, да усвояват нови умения, да опитват нови храни и да пътуват. Всеки ден ще е различен, пълен с емоции и нови предизвикателства! Ще бъдете ангажирани непрекъснато, но ще имате преживяване, което никога няма да забравите и със сигурност ще повлияе върху останалата част от Вашия живот.

В нашите програми използваме неформални учебни техники и организираме групови дейности, които развиват уменията за решаване на проблеми, креативността и ефективното сътрудничество и работа в екип.

Ако сте над 21 г., работата с деца Ви носи удоволствие, владеете английски, имате интерес към сферата на образованието и чуждите култури и сте отворени към нови хора, преживявания, различни култури и храна, проверете възможността да бъдете обучен и да станете лидер на делегация от български деца, които участват в международни програми.

Можете да научите повече за това как може са станете лидер на CISV, като изтеглите информационната брошура тук и изпратите запитване чрез формата.

Филилалите на CISV навсякъде по света се управляват предимно от доброволци. Управителния съвет на всяка CISV асоциация отговаря за организирането и провеждането на дейностите на национално ниво и за набирането на нови членови и доброволци.

Винаги сме радостни да приветстваме нови доброволци, които да помогнат с обичайната ни работа – организиране на събития на национално ниво, събиране на средства, популяризиране на дейността ни, водене на финансите на асоциацията, провеждане на обучения, набиране на членове и др.

Споделете Вашия интерес да помагате в дейността на CISV Bulgaria като попълните запитване чрез формата.

Ако споделяте нашата мисия за образование на деца и младежи в действия за по-справедлив и мирен свят, можете да дарите средства или продукти и да подкрепите нашата дейност. От 1951 година до сега, CISV International е организирала 95,000 образователни програми по целия свят с над 292,000 участници на възраст между 11 и 17 години.

CISV Bulgariа, освен че изпраща делегации в други страни, също е и домакин на международни програми. Като домакини, имаме задължението да осигурим необходимите средства за провеждане на програмата – хранителни продукти, база, в която да се провежда програмата, приемни семейства екип, консумативи и др.

Споделете Вашия интерес да подкрепите дейността на CISV Bulgaria като попълните запитване чрез формата.