Skip to main content
Submitted by admin on November 24, 2022
ПРОГРАМА

Seminar Camp

CISV Seminar Camps са предназначени за участници на възраст от 16 до 17 години.

Целта на семинарните програми е да развият у делегатите много от способностите и знанията, от които ще се нуждаят при прехода си към по-зряла възраст.

Семинарните програми са с продължителност 3 седмици, а участниците в тях са около 30. Те идват от различни държави, като от една и съща старана има от 1 до 4 участника.

Семинарните лагери са насочени към развиване на лидерски умения, независимост и отговорност, тъй като участниците са в последните етапи на своето юношество.

Участниците пътуват без отговорник и са наблюдавани от малка група международен персонал, който поддържа толерантната и безопасната среда по време на лагера. Въпреки това основната част от решенията, плановете и дейностите се правят от самите участници, включително всекидневни задължения и готвене.

Темите на дейностите, планирани в семинарния лагер следват образователната политика на CISV – човешки права, уважаване на различията между хората, устойчиво развитие и разрешаване на конфликти чрез мирни средства.

В семинарния лагер дейностите се планират от самите участници, като те имат пълна свобода при избора на техния формат и тема. Всеки ден се провеждат най-малко три образователни сесии, като те могат да бъдат фокусирани или да обсъждат глобални проблеми, стереотипи относно конкретни култури, споделяне на преживявания или решаване на даден проблем.

В програмата на всеки лагер са включени един ден за екскурзия, обикновено до близък град или забележителност, един или повече дни за спортни активности извън лагера и “гала” вечер. Всички останали дейности се провеждат в базата на лагера, като не е разрешено излизането на участниците извън нея, освен по време на предварително организираните дейности (екскурзия, спортни дейности).

В програмата участват младежи на възраст 16-17 години. Според страната домакин, дадена държава може да бъде представена от 1 до 4 младежа на съответната възраст.

Присъединяването към семинарен лагер поставя младежите в позицията на лидери, от тях се участва да планират и ръководят програмата заедно с други участници. Семинарните лагери насърчават младежите да използват творчески и екипен подход към решаването на проблеми, които могат да възникнат по време на дискусия. Семинарните лагери създават приятелства за цял живот.

Участниците в семинарни лагери, трябва да притежават следните умения:

 • Да могат да се изразяват на английски език,
 • Да мислят самостоятелно,
 • Да слушат и уважават идеите на другите,
 • Да бъдат инициативни, да бъдат изобретателни и да нямат предразсъдици,
 • Да бъдат отговорни,
 • Да проявяват уважение, да спазват правила и да признават авторитети,
 • Да са готови да се придържат към времевите ангажименти преди и след лагера,
 • Да могат да общуват ефективно с връстниците си,
 • Да се адаптират към нова атмосфера и хора,
 • Да са готови да планират, водят и участват в дейности,
 • Да бъдат гъвкави,
 • Да са готови да прекарат 21 дни без достъп до телефони или други електронни устройства.

Програмата Seminar Camp предоставя уникално и незабравимо преживяване за всеки участник. За да може то да бъде максимално пълноценно, е много важно преди това участнците да имат опит в CISV програми от по-ранна възраст, тъй като те самите организират подготовката си и всичко, което ще се случва по време на програмата.

Ако Вашето дете за първи път участва в CISV програма, изискайте от него да запознае с ценностите и образователните принципи на CISV и да разгледа подборно програмата. Потърсете възможност за споделяне на опит и преживяване от младеж, който вече е участвал в такава програма.

Участниците по време на програма не разполагат с мобилни устройства. Родителите получават информация от CISV организацията в страната домакин по мейл или затворен инстаграм профил.

CISV Seminar Camps са предназначени за участници на възраст от 16 до 17 години.

Целта на семинарните програми е да развият у делегатите много от способностите и знанията, от които ще се нуждаят при прехода си към по-зряла възраст.

Семинарните програми са с продължителност 3 седмици, а участниците в тях са около 30. Те идват от различни държави, като от една и съща старана има от 1 до 4 участника.

Семинарните лагери са насочени към развиване на лидерски умения, независимост и отговорност, тъй като участниците са в последните етапи на своето юношество.

Участниците пътуват без отговорник и са наблюдавани от малка група международен персонал, който поддържа толерантната и безопасната среда по време на лагера. Въпреки това основната част от решенията, плановете и дейностите се правят от самите участници, включително всекидневни задължения и готвене.

Темите на дейностите, планирани в семинарния лагер следват образователната политика на CISV – човешки права, уважаване на различията между хората, устойчиво развитие и разрешаване на конфликти чрез мирни средства.

В семинарния лагер дейностите се планират от самите участници, като те имат пълна свобода при избора на техния формат и тема. Всеки ден се провеждат най-малко три образователни сесии, като те могат да бъдат фокусирани или да обсъждат глобални проблеми, стереотипи относно конкретни култури, споделяне на преживявания или решаване на даден проблем.

В програмата на всеки лагер са включени един ден за екскурзия, обикновено до близък град или забележителност, един или повече дни за спортни активности извън лагера и “гала” вечер. Всички останали дейности се провеждат в базата на лагера, като не е разрешено излизането на участниците извън нея, освен по време на предварително организираните дейности (екскурзия, спортни дейности).

В програмата участват младежи на възраст 16-17 години. Според страната домакин, дадена държава може да бъде представена от 1 до 4 младежа на съответната възраст.

Присъединяването към семинарен лагер поставя младежите в позицията на лидери, от тях се участва да планират и ръководят програмата заедно с други участници. Семинарните лагери насърчават младежите да използват творчески и екипен подход към решаването на проблеми, които могат да възникнат по време на дискусия. Семинарните лагери създават приятелства за цял живот.

Участниците в семинарни лагери, трябва да притежават следните умения:

 • Да могат да се изразяват на английски език,
 • Да мислят самостоятелно,
 • Да слушат и уважават идеите на другите,
 • Да бъдат инициативни, да бъдат изобретателни и да нямат предразсъдици,
 • Да бъдат отговорни,
 • Да проявяват уважение, да спазват правила и да признават авторитети,
 • Да са готови да се придържат към времевите ангажименти преди и след лагера,
 • Да могат да общуват ефективно с връстниците си,
 • Да се адаптират към нова атмосфера и хора,
 • Да са готови да планират, водят и участват в дейности,
 • Да бъдат гъвкави,
 • Да са готови да прекарат 21 дни без достъп до телефони или други електронни устройства.

Програмата Seminar Camp предоставя уникално и незабравимо преживяване за всеки участник. За да може то да бъде максимално пълноценно, е много важно преди това участнците да имат опит в CISV програми от по-ранна възраст, тъй като те самите организират подготовката си и всичко, което ще се случва по време на програмата.

Ако Вашето дете за първи път участва в CISV програма, изискайте от него да запознае с ценностите и образователните принципи на CISV и да разгледа подборно програмата. Потърсете възможност за споделяне на опит и преживяване от младеж, който вече е участвал в такава програма.

Участниците по време на програма не разполагат с мобилни устройства. Родителите получават информация от CISV организацията в страната домакин по мейл или затворен инстаграм профил.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

OUR WORLD

Building Global Friendship

OUR WORLD

Together We Inspire

OUR WORLD

Educational Content Areas