Skip to main content
Submitted by admin on November 21, 2022
ПРОГРАМА

JC

Junior Counselor

Продължителност: 28 дни

Възраст: 16-17 години

Village програмата е предназначена за 11 годишни деца. Тя се планира и се провежда от екип възрастни и екип Junior Counselors (JCs). JCs са младежи на възраст 16 или 17 години, които помагат на екипа лидери, и поради по-близката до децата възраст са един своеобразен "мост" между лидерите и децата. JCs участват в срещите на лидерите, като планират и водят редом с тях част от дейностите на village програмата.

Всички деца харесват и обичат JCs - те са умни, грижовни и забавни. JCs трябва да бъдат на 16 или 17 години по време на програмата. Ролята на JCs e много отговорна, затова те преминават през същото обучение като лидерите на делегациите.

По време на програмата Village, JCs рябва да са готови да изпълняват различни дейности, защото техните задачи са много и различни, но те винаги трябва да:

 • Бъдат положителен пример за децата, да разпознават моментите, в които могат да бъдат забавни, и моментите в които трябва да са сериозни
 • Да действат като приятел и съветник за всички деца
 • Да помагат на всички деца и никога да не показват предпочитания.
 • Да бъдат винаги навреме за всяка дейност
 • Да участват в планирането на активностите на програмата
 • Да бъдат готови за интензивна работа
 • Много единайсетгодишни деца може да говорят по-лесно с JCs, отколкото с възрастните. Затова JCsи действат като специален "мост" и предават полезна информация за отделните деца на възрастния персонал.
 • Да уважават чувствата и обичаите на другите, особено тези на страната домакин
 • Да споделят идеи да са изобретателни и креативни и да намират начини за комуникация с децата без думи
 • Всеки участник трябва да спазва правилата и законите на CISV и домакинската държава относно използване на алкохол, наркотици, пушене
 • Всеки участник трябва да спазва правилата на CISV за използване на телефони и др. електронни устройства
 • Винаги безопасността и щастието на децата са най-важна отговорност на JCs

Позицията на JC изисква зрялост, отговорност, ангажираност и усилия. Това може също да бъде едно от най-значимите преживявания в живота на един младеж.

За участие на позиция JC се изисква кандидата да притежава следните качества, умения и опит:

 • Истинска любов към децата и удоволствие от работата с тях.
 • Способност да печели уважението и на възрастните, и на децата.
 • Предишен опит в международни CISV програми, както и в местната дейност
 • Любопитство и толерантност
 • Добри комуникативни умения
 • Ниво на владеене на английски минимум B1
 • Мотивация за допълнително личностно осъвършенстване • Активно участие в дейността и развитието на местната CISV организация
 • Успешно преминато обучение за позицията

Обикновено годишно само 1 или 2 участника от България могат да се включат като JCs в международни програми. Изборът на JCs се прави от комисия от възрастни доброволци по конкретни критерии.

Избраните участници имат сериозни задачи, както по време на програмата, така и преди заминаването си. Те задължително трябва да посетят и преминат успешно трейнинга за CISV лидери, да подготвят и попълнят всички необходими формуляри за пътуванети и участието си в програмата, да подготвят пътните си документи (паспорт, виза ако е необходимо), необходими ваксинации и др.

Всеки участник трябва да спазва правилата и законите на CISV и страната домакин относно употреба на алкохол, наркотици, пушене, както и правилата за използване на телефон и електронни устройства по време на програмите.

Junior Counselor

Продължителност: 28 дни

Възраст: 16-17 години

Village програмата е предназначена за 11 годишни деца. Тя се планира и се провежда от екип възрастни и екип Junior Counselors (JCs). JCs са младежи на възраст 16 или 17 години, които помагат на екипа лидери, и поради по-близката до децата възраст са един своеобразен "мост" между лидерите и децата. JCs участват в срещите на лидерите, като планират и водят редом с тях част от дейностите на village програмата.

Всички деца харесват и обичат JCs - те са умни, грижовни и забавни. JCs трябва да бъдат на 16 или 17 години по време на програмата. Ролята на JCs e много отговорна, затова те преминават през същото обучение като лидерите на делегациите.

По време на програмата Village, JCs рябва да са готови да изпълняват различни дейности, защото техните задачи са много и различни, но те винаги трябва да:

 • Бъдат положителен пример за децата, да разпознават моментите, в които могат да бъдат забавни, и моментите в които трябва да са сериозни
 • Да действат като приятел и съветник за всички деца
 • Да помагат на всички деца и никога да не показват предпочитания.
 • Да бъдат винаги навреме за всяка дейност
 • Да участват в планирането на активностите на програмата
 • Да бъдат готови за интензивна работа
 • Много единайсетгодишни деца може да говорят по-лесно с JCs, отколкото с възрастните. Затова JCsи действат като специален "мост" и предават полезна информация за отделните деца на възрастния персонал.
 • Да уважават чувствата и обичаите на другите, особено тези на страната домакин
 • Да споделят идеи да са изобретателни и креативни и да намират начини за комуникация с децата без думи
 • Всеки участник трябва да спазва правилата и законите на CISV и домакинската държава относно използване на алкохол, наркотици, пушене
 • Всеки участник трябва да спазва правилата на CISV за използване на телефони и др. електронни устройства
 • Винаги безопасността и щастието на децата са най-важна отговорност на JCs

Позицията на JC изисква зрялост, отговорност, ангажираност и усилия. Това може също да бъде едно от най-значимите преживявания в живота на един младеж.

За участие на позиция JC се изисква кандидата да притежава следните качества, умения и опит:

 • Истинска любов към децата и удоволствие от работата с тях.
 • Способност да печели уважението и на възрастните, и на децата.
 • Предишен опит в международни CISV програми, както и в местната дейност
 • Любопитство и толерантност
 • Добри комуникативни умения
 • Ниво на владеене на английски минимум B1
 • Мотивация за допълнително личностно осъвършенстване • Активно участие в дейността и развитието на местната CISV организация
 • Успешно преминато обучение за позицията

Обикновено годишно само 1 или 2 участника от България могат да се включат като JCs в международни програми. Изборът на JCs се прави от комисия от възрастни доброволци по конкретни критерии.

Избраните участници имат сериозни задачи, както по време на програмата, така и преди заминаването си. Те задължително трябва да посетят и преминат успешно трейнинга за CISV лидери, да подготвят и попълнят всички необходими формуляри за пътуванети и участието си в програмата, да подготвят пътните си документи (паспорт, виза ако е необходимо), необходими ваксинации и др.

Всеки участник трябва да спазва правилата и законите на CISV и страната домакин относно употреба на алкохол, наркотици, пушене, както и правилата за използване на телефон и електронни устройства по време на програмите.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

OUR WORLD

Building Global Friendship

OUR WORLD

Together We Inspire

OUR WORLD

Educational Content Areas