Village

Полагаме основите на глобално приятелство

Това е уникална четириседмична международна лагерна програма, която е първата и оригинална дейност при основаването на CISV International. Тази програма все още е и основоположна за дейността на всички подразделения на CISV. Състои се от мултиезичен лагер, смесица от образователни, културни и спортни дейности, които наблягат на съвместното и междукултурно съжителство. Ден след ден, участници по естествен път научават, че вьпреки националните и културните различия по между им, те имат много общи черти в един все по-взаимозависим свят.

Възрастова група: 11 годишни
Продължителност: 4 седмици

Големина на групата:
Всеки Village се състои от 12 страни делегации. Всяка делегация се състои от две момичета и две момчета и придружаващ ги възрастен – лидер. Също така има 6 JC (Junior Counselors – младши помощници), на възраст 16-17 години и от 4 до 6 човека, домакини.

Защо 11 годишни?
Могат адекватно да се приспособят към климатичните, хранитлените и други физически промени по време на лагера.
На тази възраст са премонали през по-голямата част от детските заболявания (ваксини и др.)
С готовност приемат нови преживявания. Могат да се насладят на живота с много различни нации и езици.
Децата на тази възраст са в период на „действие“, контрастиращо на период на интелектуално, философския етап на юношеството.
Не се страхуват да направят грешка, бързо да изпробват нови научени думи или фрази.
На 11 години са достатъчно големи да пренесат културното си налесдтво и ценностите на своята култура.
Лесно работят с възрастните, които ги контролират, за разлика от тийнеджърите, които се намират в период на протест спрямо възрастните.
На достатъчна възраст са да прекарат 4 седмици далеч от семейството си без да са в носталгия за близките си.

Цели на Village програмата:
Да пресъздаде активно съжителство, чрез създаване на модел на общество, в което участниците могат да се учат на ценности като загриженост за останалите в лагера, както и ползотворно сътрудничество. Всичко това се постига с дейности и игри, както и с практическа работа.
Да предостави възможност за участие на всеки във вземане на решения.
Да се използва „селището“ като място, на което да научаваме и оценяваме културните разлики.

Избор на делегати:
Нашият опит показва, че следните някоко критерия за важни в избора на делегат за Village: способност да научава бързо нови неща, дружелюбен и приятелски настроен, лесно се вписва сред другите, възможност да поема отговорност в група, лидерски потенциал, лесна комуникация и други деца и възрастни, да има желание да се запознае с други деца от различни страни.

Роля и отговорности на родителите:
Главната грижа на всеки родител е при подготовката на своето дете за заминаване на лагер е да бъде подготвено и екипирано с всичко необходимо, което може да му потрябва, както и да се погрижи за срещи с другите деца от националната делегация преди да заминат, запознанство и сработване с лидера на делегацията и др. В месеците преди отпътуването за лагер за участникът и неговото семейство е важно да бъде на организационни срещи с останалите от делегацията и техният лидер, дори да се постави като приоритет пред други занимания, които детето може да има.