Какво представлява Interchange Program?

Основен принцип на програмата е опознаване на културата на държавата-партньор. По време на програмата децата от делегациите на две държави–партньори си гостуват като се настаняват в семействата си, т.нар. host families. В първата фаза на програмата едно дете от делегация гостува на друго в неговия дом, а в следващата фаза на програмата – гостувалото дете, с неговото семейство, е домакин на детето от делегацията на държавата-партньор, при което е било.

Участващите в програмата освен време със семействата имат и специално подготвена CISV програмата, която се организира и ръководи от лидерите, които пътуват с тях.

Interchange е програма, в която участват деца в три възрастови групи:
  • 12-13 години
  • 13-14 години
  • 14-15 години
Програмата се осъществява и в два формата на продължителност:
  • Кратка – 2 седмици
  • Дълга – 4 седмици
Формирането на делегация за програмата има няколко етапа:
  1. Заявка за участие в програмата.
  2. Посещение на дома на кандидата в присъствие на всички членове на домакинството, които живеят в дома.
  3. Разговор със семейството и разясняване на основните принципи на програмата, правила на подбор, процес на избор на участници, степен на ангажираност в програмата на децата и родителите.
  4. Попълване на въпросници с информация за интереси, хоби, предпочитания на кандидата за участие в програмата и семейството му.
  5. Напасване на профилите на децата и семействата им, т.нар. matching process, по график на стандартен график на програмата, следва да се случи до края на месец април.

Минималният брой деца за една делегация, за един чаптър в държава-партньор e 6, а максмалният – 12. В случаите когато формираната делегация е от 6 деца, те пътуват с един лидер. Когато делегацията е от 8 до 12 деца, в програмата освен лидера участва и втори лидер или член на младежката организация на CISV (JC).

При интерес към програмата, свържете се с координаторите на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .