Seminar Camp (Международен семинарен лагер)

 

Лагерна програма за 17-18-годишни, с продължителност 21 дни.

Първият Seminar Camp е проведен през 1959г. Seminar Camp e изключително интензивна и провокираща развитието на умения и таланти програма. Тя се координира от самите млади участници, като и самите те определят и планират лагерната програма. Фокус на съдържанието на програмата са глобални проблеми на нашето ежедневие.

Seminar Camp е предвиден за 30 международни участници с наблюдението и помощта на международен екип от възрастни.

Присъединяването към Seminar Camp ви поставя в отговорна позиция, тъй като заедно с другите участници планирате и ръководите програмата.
Ставайки част от обстановката на груповия живот в
Seminar Camp, вие, сте насърчавани да приемете иноваторски подход на съвместна работа за разрешаването на проблеми и преодоляването на различия, чрез активно участие в дискусии. Приятелството и забавлението гарантират, че изживяването ви в Seminar Camp ще е позитивно и запомнящо се.